Duben 2010

vázání kravaty xD

11. dubna 2010 v 15:27 Popelnice zajímavých článků..
Tak jsem si řekla, že by se to nikomu z vás mohlo hodit .. xD x)

duchové

8. dubna 2010 v 14:01 duchové
V roce 1997 se po Píseckém předměstí v jihočeském Milevsku pohybovala bílá mlžná postava. Nejeden zdejší občan ji zahlédl za oknem svého bytu. Další tvrdí, že mu ta prapodivná mátoha seděla na radiátoru za záclonou. Těžko posoudit, co vlastně viděli, mlžný přízrak zmizel tak záhadně, jak se objevil.

Podobný případ je hlášen i ze sousedního Sepekova. V místě, kde kdysi stával kostel, se ještě před třemi lety odehrávaly věci, při nichž naskakovala husí kůže. V domě, který částečně zasahuje na pozemek tehdejšího hřbitova, bylo slyšet dunivé kroky, klepání na okna nebo tam za nocí rozprávěly dvě osoby, podle hlasů muž a žena. Přitom současní obyvatelé domu viděli za stolem jakési průsvitné bytosti. Podle jedné pamětnice z Milevska má toto místo strašidelnou pověst už pěkně dlouho. Před lety tam přízraky trápení lidé, kteří v domě bydleli, pozvali faráře, aby obydlí vysvětil. Farář přišel, ale jakási neznámá síla s ním smýkla o zem. Od té doby nechtěl mít ani kněz s tímto místem nic společného...

média

8. dubna 2010 v 14:01 duchové
Projevy skrze media vzhledem na prostředky (mediumita) jsou zcela běžné a je jich celá řada, uvedu zde příklady mediumity pro fyzické jevy, kde media si ani nemusí být vědoma, že jsou zdrojem těchto sil.
* Klepot a šramot v různých předmětech vzniká proto, že někteří duchové chtějí upozornit nejenom na svou přítomnost, ale i na nějakou významnou událost (úmrtí, nešťastná událost).
* Pohybování stolů byl v minulosti velmi populárním prostředkem ve styku s duchovnem. Další projevy byly klepání stolku, kde počet klepnutí znamenal buď ano, či ne.
* Přímé písmo je vzácnější projev. Do krabičky vložíme tužku a papír, převážeme a zapečetíme. Po procedurách položí přítomní ruce na papír a soustředěně vyčkávají. Po 10 až 30. minutách je slyšet škrábání od tužky a my získáváme velmi pěkné, přímé sdělení. Vezměte v úvahu také existenci přímého hlasu.
*Materializace je jistě nejúžasnějším důkazem existence duchovního světa. Může to být jak materializace částečná, tak i celých, pohybujících se postav. Vzniká pomocí látky zvané ectoplasma často bílé, nebo šedé barvy, vycházející z těla media, dobře viditelná a fotografovatelná. Z této látky se mohou vytvářet pozemská těla zemřelých osob.
Druhy médií
* Píšící ( Komunikace tímto způsobem je většinou počáteční a od ní se odvíjí další a další schopnosti. Duchovní bytosti (ale i nejen ty) s vámi promlouvají přes vaší uvolněnou ruku. Pošlou vám do hlavy myšlenku, kterou ale nedokážete slyšet (nejste na to dostatečně vyspělí) a tak vám ji napíše vaše ruka. Většinou ve vašem jazyce. Tyto myšlenky jdou přes filtr vašeho vědomí. Informace jsou zkreslené a ne 100% pravdivé.)
* Slyšící / Po nějaké době co jste si již osvojili schopnost automatického psaní a kresby (píšící médium) zjišťujete, že víte sdělení ještě dříve, než ho napíše vaše ruka. Přichází to postupně. Za čas už nestíhá ruka psát, odložíte tužku a stanete se slyšícím médiem. Dokážete ovládat telepatii.)
* Vidící ( Slyšíte duchovní bytosti. Po čase se ale vyvíjíte dál. (Záleží na oddanosti těmto schopnostem). Dostanete novou schopnost -vidění aury, z které budete moci přečíst přímo průtrž informací. Aura není jen kolem lidí, ale také kolem věcí. Kromě aury se vám mohou zjevovat různí duchové (např. vaši zemřelí přátelé), ale i vidiny minulosti a budoucnosti.)
* Cítící (hmat) ( Při komunikaci můžete cítit pohlazení, lochtání. Třeba nakonec vznikne tradice, že vždy když s vámi mluví vaše zemřelá babička, ucítíte hlazení na levé ruce:))
* Pro fyzické zjevy (Za pomocí vaší energie můžou duchové hýbat s různými předměty. Nižší duchové by vás mohli strašit, vyšší by mohli být nějak nápomocni. Např. ukázat ztracenou věc.)

magický kruh

8. dubna 2010 v 14:00 duchové

Je základní a nenahraditelnou ochranou při rituálech. Čarodějnice/ mág se jím chrání před agresí a útokem negativních sil.

Kruh by měl být tak velký, abyste se v něm mohl/a pohybovat , nebo abyste se do něj vešli i se svými pomocníky (pokud nějaké máte). Kruh vymezuje chráněný prostor pro vaši činnost. Čím více osob se účastní rituálu, tím větší musí být. Kruh se vymezuje z jednoho či více kruhů. Maluje se či vyznačuje křídou, uhlem, magickým mečem, hůlkou, posvěcenou šňůrou, kameny, provazem , ale také jsem ho viděla vytvořený tarotovými kartami, solí. V magii se správně zhotovený kruh stává neviditelnou hranicí působící v našem i ve světech jiných.
Než začnete kruh vykreslovat přesvědčte se, jestli máte pomůcky, které budete potřebovat připravené. Když je kruh jednou vyznačen není dobré tuto hranici překračovat, dokud rituál neskončí a živly nejsou propuštěny.
K tomu, aby byl kruh dobře vytvořen musí se soustředěně vizualizovat a zaměřovat svou vnitřní energii. Začíná se na východě, nástroj se drží v dominantní ruce (ruka, kterou píšete). Míříte svou pomůckou nebo prstem (pokud ještě nemáte hůlku nebo rituální nůž) k zemi nebo k podlaze a přitom si představujete prudký plamen, který šlehá z hrotu. Tímto plamenem kreslíte kruh ve směru hodinových ručiček a na konci, tedy opět na východě, ho trochu přetáhnete. Mnohem důležitější než dokonalý tvar je to, abyste viděli, svým vnitřním viděním kolem sebe hranici vykreslenou plamenem.
Symboly, svíčky, které zastupují čtyři živly, jsou umístěny uvnitř kruhu do světových stran. Každý živel v jeho čtvrtině uvítejte.. Když magický rituál skončíte, nejprve propustíte všechny živly stejným způsobem tak, jako jste je přivolali, jen pozměníte volám za propouštím nebo vyzývám mocnosti za propuštím mocnosti a děkuji odejděte.
Když magický úkon skončíte, přesekněte kruh zpětným pohybem meče nebo dýky po části obvodu (proti směru hodinových ručiček). Plamen ihned zhasne

kouzlo proti duchům

8. dubna 2010 v 13:59 duchové


Jestli-že máte dojem, že se ve vašem příbytku zdržují duchové mrtvých, tento návod je určený k tomu, abyste je odehnali, případně si od nich vyžádali, aby nebyli ve vaší bezprostřední blízkosti. Rozsviťte tedy tři bílé svíce (každá musí být v samostatném svícnu). Pod levý svícen podložte pergamen s napsanou modlitbou (je jen na vás, pro kterou se rozhodnete), pod prostřední svícen barvínek a pod pravý svícen položte malý stříbrný křížek. Když už svíce hoří, sedněte si a ruce položte na stůl, aby vaše dlaně směřovaly nahoru.
Začněte hovořit :
Slyšte, duchové, kteří přítomní jste v tomto domu! Naslouchejte mým slovům, jež pronikají do ticha. Cítím, že jste tu, a třebaže se ublížit mi nesnažíte, žádám vás, abyste se nezdržovali v blízkosti mé. Po zádech mi běhá mráz, protože cítím vaši přítomnost. Proto vás prosím v záři těchto svící - nezdržujte se v mé blízkosti. Nechť vás skryjí tajemná zákoutí domu, anebo z něho odejděte. A vy, zbloudilci, vraťte se raději zpět, jestliže poslání tu žádné nemáte. Vraťte se zpět do země stínů, ale vy, kteří tu zůstat musíte, bděte nad mou osobou i nad lidmi, kteří tu přebývají. Uposlechněte moje prosby, které se nesou na křídlech upřímnosti, neboť přivyknout si na vás nemohu. Ó, duchové tmavého a chladného záhrobí, neubližujte mi. V dobrém vás oslovuji, zlé nemám v úmyslu. Proto neubližujte mi ani svévolně, ani na příkaz bezbožníků. Neubližujte mi svou přítomností, která mne tíží a tíseň do mé duše zasévá. Rampouchy strachu ve mně rostou a cinkají ve větru mrazivém, proto dále ode mne. Vyhněte se mi vždy a pokaždé! Pokaždé a stále, vždy a nepřetržitě… I když toto místo souzené vám je, i když jste tu z vůle jiného, neubližujte mi, ani člověku, který práh tohoto domu překročí. A já každý večer za vás tichou modlitbu přednesu. (V plamenu prostřední svíce musíš spálit větvičku barvínku a vyřknout modlitbu, kterou máš napsanou na pergamenu. Potom polib křížek a nezapomeň na slib, který jsi dal duchům).

spojení se světem mrtvých

8. dubna 2010 v 13:58 duchové
Potřebujute vonný olej,červenou svíci a sirky.
Svíčku potřete vonným olejem,zaplte a řekněte:Sváce v živoucám plameni,
pojmenovat tě dovolmi,
pohybem plamínku naznač mi
zda souhlasíč, či nikoli
davam ti jmeno(pojmenujte plamínek)

Plamínek se bude míhat na vaše otázky

Vyvolávání duchů

8. dubna 2010 v 13:58 duchové


Varování !
Vyvolávání duchů není žádná obyčejná hra. Je to souboj s duchy zemřelých. Může se stát, že se ti vše vymkne z ruky a ty už se pak do smrti nezbavíš duchů, kteří ti budou otravovat život, v horším případě i tvoje zdraví. Proto si dobře všechno rozmysli, než si začneš pohrávat s něčím, co je zcela mimo naše chápání! Uvědom si, že existují věci, které nikdo z nás smrtelných nemůže ovlivnit! Jsou také zlí duchové, kteří odolají jakémukoliv zaříkání! A ještě něco - pokud nebudeš skutečně věřit, nikdy se ti vyvolávání nepodaří !

Co budeš potřebovat?
* svíčky ( kolik jen chceš ) , stolek , popřípadě i desku s písmeny nebo třeba jen sklenici , pro případ nouze růženec , kříž z dubového dřeva ovázaný rudou nití atd.
* V zatemněné místnosti se sedněte dokola kolem stolku. V místnosti mohou svítit pouze svíčky. Pak zavřete na chvíli oči a jen tak relaxujte. Snažte se nemyslet na nic určitého. Připravte svou mysl na nepochopitelné zážitky. Pak se dohodněte, jaké bude vaše znamení. Může to být třeba bouchání nohy od stolku, nebo pohyb sklenicí. Pokud máte desku s písmeny, položte na ni jakýkoliv předmět. Vyvolaný duch bude předmětem hýbat a ukazovat na jednotlivá písmena. Pak ještě musíte zvolit mluvčího, který ducha vyvolá. Také se domluvte, koho budete vyvolávat ( bylo by dobré zvolit nekonfliktní osobu ). Položte ruce na stůl tak, aby se dotýkaly malíčky vedle sedících osob. Také se musí dotýkat oba palce. Soustřeďte své myšlenky na ducha, kterého vyvoláváte. Vyvolávání je v tomto případě jednoduché - postačí věty typu ,, DUCHU MÉ ZEMŘELÉ BABIČKY , VYVOLÁVÁM TĚ V TUTO POZDNÍ HODINU. ZJEV SE NÁM A OZŘEJMI NĚKTERÉ SKUTEČNOSTI , KTERÉ JSOU NÁM UTAJENÉ! " Nemusí to znít přesně takto, ale jakkoliv podobně. Pak už se jen zeptejte, jestli je v místnosti, a pokud odpoví kladně, můžete se ho ptát, na co vás napadne. POZOR! Nikdy nezapomeňte na konci seance ducha zase odvolat . Postačí jednoduchá větička - ,, DUCHU , DĚKUJEME TI ZA POMOC, KTEROU JSI NÁM POSKYTL A TEĎ SE VRAŤ, KAM NÁLEŽÍŠ. ODVOLÁVÁME TĚ Z NAŠEHO SVĚTA, A PROTO SE JIŽ MEZI NÁS SMRTELNÉ NEVRACEJ ! " opět to nemusí znít přesně...

seance

8. dubna 2010 v 13:56 duchové

SeanceNikdy nezahajujte seanci bez prosby o ochranu, věřte účinkům prosby a upřímně ji prožívejte.
"Potřebuji sílu a pomoc Bílého světla. Prosím, obklop nás svou ochrannou mocí."


-Při jednom sezení by nikdy nemělo být přítomno více než osm účastníků a pozorovatelů. Šest přísedících je maximální zvládnutelný počet.
-Vyvarujte se skeptiků, neboť obvykle ničemu nevěří. Jejich negativní energie, úloha samozvaného vyšetřovatele a postoj "všechno vím, všechno znám" může zcela znemožnit spirituální vlivy a komunikaci.
-Pokud duchové odmítají navázat kontakt, nechejte je na pokoji. Nerušte je, dají vám najevo své přání.
-Pokud vás žene pouhá zvědavost a současně máte jisté obavy, raději se k zesnulým nepřibližujte - mohli byste se dozvědět více, než je vám milé. Seance není salonní hra pro ukrácení dlouhé chvíle.
-Ujistěte se, že vy sami i ostatní účastníci máte důvody pro setkání. Mějte připraveny otázky a buďte připraveni přijmout odpovědi. Buďte konstruktivní
-Duchové někdy velmi rychle projevují náklonnost k médiu nebo jinému účastníkovi. Nikdy se jich nebojte. Pokud se vás dotknou, pohladí vás, nebo s vámi hovoří, zachovejte chladnou hlavu. Nikdy se bez dovolení nedotýkejte žádného přízraku - dá-li vám svolení, poznáte to.
-Nikdy se nedotýkejte média, nebo jiného účastníka seance, pokud je v transu nebo přijímá zprávu!
-Vyvarujte se vynucování a mlhavých, nesmyslných či předem připravených výroků, nesnažte se něčeho docílit, nebo dosáhnout, neuchylujte se k osobnímu pozorování. Lidé chtějí věřit a je snadné je uvést v omyl - nedělejte to! Podrobná a osobní zpráva je mnohem přesvědčivější než všeobecná a nejednoznačná prohlášení. Požádejte ducha, aby byl konkrétnější.
-Seance někdy bývá velmi nepřesnou záležitostí; nenechejte se odradit. Jindy jsme natolik zmatení přívalem spirituálních informací, které se na nás valí z Pandořiny skříňky, až se cítíme být zahlceni nadměrným množstvím podrobností. Vytřídíte je v závěru sezení.
-Nikdy, skutečně nikdy nezahajujte seanci bez prosby o ochranu. Věřte účinkům prosby a upřímně ji prožívejte.
-Buďte opatrní a dávejte pozor, komu "otevíráte dveře".

Pro zdárný průběh seance je nezbytná fyzická příprava. Přemýšlejte o pohodlném a přátelském prostředí. Je třeba vytvořit soudržný kruh účastníků, kteří znají svou úlohu.
-Seance by neměla trvat déle, než hodinu a půl.
-Předem se dohodnětě, kdo z vás bude médium.
-Projednejte otázky, které chcete položit, a duchy, s nimiž hodláte navázat spojení.
-Dostatečným zdrojem světla bude jedna či dvě svíce postavené na příručním stolku.
-Doprostřed stolu postavte vázu s čerstvě nařezanými květinami. Jsou to květiny připravené pro duchy, kteří by je chtěli dát účastníkům seance.
-Připravte si magnetofon s kazetou.
-Připravte džbán se studenou vodou a vhodné sklenice.
-Mějte po ruce misku s bonbony (nezabalenými) jako rychlým zdrojem energie.

Nyní se dostáváme k vlastnímu průběhu seance. Popsané kroky by měly po několika pokusech přinést výsledky. Odhodlání spojené s dovedností a výraznými meditačními schopnostmi jsou klíčem k úspěšnému navázání spiritistického kontaktu.

-Všichni se usadí kolem stolu a zůstávají v klidu. Soustředí se na uvolnění a přemýšlejí o nastávajícím večeru. Od této chvíle již nikdo nevstane od stolu, dokud seance nebude u konce.
-Na pokyn média se všichni účastníci začnou soustředit na správné dýchání. Zapneme magnetofon.
-Médium požádá, aby všichni položili ruce na stůl dlaněmi dolů tak, aby se malíčky dotýkali malíčků svého souseda.
-Médium třikrát pronese prosbu (v tomto okamžiku mají všichni zavřené oči) a snaží se pozvednout vibrace na úroveň nutnou pro vznik transu.
Jakmile se médium dostane do transu, požádá svého osobního spirituálního průvodce, aby se dostavil. V této chvíli je médium patrně v transu. Známky jeho transu by se měly projevit i na ostatních účastnících seance: pocity štípání či pálení, zvonění v uších, průvan v místnosti, dotyky ve vlasech nebo na tváři, šepot v uších, pocit pavučiny na obličeji, dokonce snad i vidění.
-Médium pronese tichým a klidným hlasem, ne však šepotem:
Drazí zesnulí, máte pro nás nějakou zprávu? Prosím, projevte se. Jsme připraveni. Můžeme vám klást otázky? Je zde někdo, s kým byste si přáli mluvit?


Někdy je třeba otázku několikrát zopakovat. Jakmile se zdá, že se objevil mentální obraz nebo vize, může médium začít hovořit. Pokud médium prohlásí, že bylo navázáno spojení, dovolí ostatním účastníkům klást otázky. Ptejte se pokorně a nezapomeňte se představit. Nebuďte poplašení, pokud médium promluví jiným, než svým obvyklým hlasem a tonem. Jestliže někdo z přítomných začne drmolit, nepřerušujte ho, možná právě přebírá zprávu.

Nebuďte netrpěliví, možná to půjde, možná ne. Vždy se snažte zvýšit svou vibrační hladinu.
-Jakmile má médium pocit, že by seance měla skončit, uzavřete ji závěrečnou prosbou.
-Hovoří se o tom, co médium cítilo, vidělo nebo slyšelo. Potom se skupina zabývá prožitky ostatních účastníků.
-Médium může mít někdy pro účastníky soukromé zprávy, sdělte jim je později.

Duchové zesnulých jsou všude v paralelních rozměrech (astrálních rovinách). Jedinou skutečností, kterou mají v našem rozměru, je ta, kterou jim poskytneme my sami. Můžeme je k sobě přitáhnout intenzitou našich vibrací a silou naší víry.

Na závěr:
"Děkuji ti za všechny věci, které jsi nám dal v minulosti i v současnosti a které nám dáš i v budoucnosti. Děkuji."


Pro duchy, kteří nechtějí odejít:
"Tvůj život skončil. Děkuji za to, že jsi se k nám připojil, ale teď prosím, odejdi s naší láskou a ponechej nás našemu životu. Jdi s láskou. "
Neudržujte jakéhokoliv ducha při seanci déle než 15 minut!

Ochranné prohlášení a vizualizace

8. dubna 2010 v 13:55 duchové
Když si přeříkáváte toto prohlášení, vizualizujte oslnivé bílé světlo vycházelící z vaší Já jsem Přítomnosti, Přítomnosti Boha nad vámi, které kolem vás vytváří neproniknutelnou světelnou stěnu.
Milovaná, zářící Já Jsem Přítomnosti,
Světelný válec kolem mne uzavři
Nanebevzetého Mistra plamenem
Který volám Božím jménem.
Aby udržoval můj chrám čistý
Od všech nesvárů okolí.

Já fialový plamen volám
Aby svým žárem všechny touhy proměnil,
Ve jménu svobody stále planul
A zajedno mne s ním učinil.
(Opakujte třikrát)

pár tipů

8. dubna 2010 v 13:54 duchové
  • Nejlepší čas na vyvolávání je od 6 hodin v noci
  • Při vyvolávání je nejlepší na sobě mít černé oblečení
  • Vyvolávání získá tajemný nádech, jestliže zakryjete lampičku kusem červené látky a potom ji rožnete
  • Nechte si otevřené okno, aby mohl duch přijít i odejít
  • Nejlepší vyvolávání je vždy při svíčce
  • Čím více osob, tím to je lepší
  • Pro efektní vyvolávání můžete dokola rozdělat malé čajové svíčky